Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата

Подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училища в изпълнение на ПМС № 129