Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.