Ръководство и екип

- Директор на ДГ "Албена" е г-жа Виолета Димова.

- За децата в ДГ „Албена“ се грижи екип от 40 души.

- В детската градина работи екип от висококвалифицирани педагози, които полагат усилия за създаване на уютна и топла атмосфера, в която децата да се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. 

- Мисията ни е:

  • В ДГ”Албена” детето да учи играейки, да изследва света, да експериментира и общува и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие
  • Чрез екипа ни от професионалисти да развиваме и обогатяваме детските компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете
  • Да сме партньори със семейството, което намира при нас подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация
  • Формиране на потребности, интереси и нагласи за обучение и самоусъвършенстване през целия живот както при децата, така и при служителите
  • Развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата, с цел изграждане на физически и морално здрави и дееспособни личности.
  • Възпитаване  на  децата  в  дух  на  толерантност,  уважение  към другите  и  различните,  утвърждаване  на  собствената  си идентичност
  • Ефективно използване на иновационни технологии в цялостния образователно-възпитателен процес
  •  Изграждане  и възпитаване на децата към екологична култура практическо опознаване и опазване на природата с грижа и любов към земята. Възпитаване на грижовно и отговорно отношение
  • Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители