Ръководство и екип

- Директор на ДГ "Албена" е г-жа Виолета Димова.

- За децата в ДГ „Албена“ се грижи екип от 39 души.

- В детската градина работи екип от висококвалифицирани педагози, които полагат усилия за създаване на уютна и топла атмосфера, в която децата да се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. 

- Мисията ни е:

  • в ДГ”Албена” детето да учи играейки, да изследва света, да експериментира и общува и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие
  • чрез екипа ни от професионалисти да развиваме и обогатяваме детските компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете
  • да сме партньори със семейството, което намира при нас подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация
  • формиране на потребности, интереси и нагласи за обучение и самоусъвършенстване през целия живот както при децата, така и при служителите
  • развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата, с цел изграждане на физически и морално здрави и дееспособни личности.
  • възпитаване  на  децата  в  дух  на  толерантност,  уважение  към другите  и  различните,  утвърждаване  на  собствената  си идентичност
  • ефективно използване на иновационни технологии в цялостния образователно-възпитателен процес
  • повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители