Новини

Важно за родители

ЗАПОВЕД № РД-01-577/ 21.07.2022г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СЧИТАНО ОТ 22.07.2022 Г. ДО 22.08.2022 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Научи повече
Относно отсъствията на децата от ПГ

НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Научи повече