II Б група – „СВЕТУЛКА“

II Б група – „СВЕТУЛКА“

II Б група – „СВЕТУЛКА“

Девиз: „Носим светлина и добрина на всички приятели!”

Учители: Валентина Арнаудова, Катя Василева

Пом. възп.: Светослава Милчева