За нас

      Детска градина "Албена" е целодневна детска градина с общинско финансиране. Градината има капацитет от осем групи и може да приеме 240 деца. Сградата е двуетажна, като в нея има закрит басейн, физкултурно-музикален салон, езиков кабинет и модерен кухненски блок.

    

      Обектът е проектиран на блоков принцип, като всеки блок представлява самостоятелна сграда с конкретно функционално съдържание. Блоковете са свързани помежду си посредством едноетажни коридори, осигуряващи пряк достъп до отделните трактове. Обектът разполага с просторен и функционален двор, оборудван с детски съоръжения, които имат специална антибактериална и противошокова облицовка. Детското заведение разполага с нова площадка по безопасност на движението. Целият проект, включително и басейнът, са изцяло по европейски стандарт.

        Основна цел на много добре подготвените педагози и отговорни служители, работещи в ДГ ”Албена”, е да се даде на децата, посещаващи детската градина, възможност да преживеят специално, по-пълноценно детство.  За децата в ДГ „Албена“ се грижи екип от 35 души. Целият колектив е дълбоко убеден, че възпитаването с любов дава високи резултати и детето може да изяви своя потенциал само ако се чувства обичано и специално. Цел на екипа на ДГ „Албена“ е създаването на емоционален комфорт и подкрепяща среда, стимулиране личностното развитие и социалното поведение на децата в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия. Педагозите търсят начини да предоставят на децата всички възможности за получаване на знания и да повишават качеството и ефективността на образователния процес чрез използването на съвременни технологии и интерактивни методи.

    През учебната 2018/2019г. детската градина предлага допълнителни дейности по желание и избор на родителите като плуване, английски език, футбол, бойни изкуства, народни танци и модерен балет.