За нас

      Детска градина "Албена" е целодневна детска градина с общинско финансиране. Градината има капацитет от осем групи. Основната сградата е двуетажна, в нея има закрит басейн, физкултурно-музикален салон, езиков кабинет и модерен кухненски блок.

    

      Проектирана е  на блоков принцип, като всеки блок представлява самостоятелна сграда /КОРПУС А/,/КОРПУС Б/   и /АДМИНИСТРАЦИЯ/, с конкретно функционално съдържание. Блоковете са свързани помежду си посредством едноетажни коридори, осигуряващи пряк достъп до отделните корпуси. Сградата разполага с просторен и функционален двор, оборудван с детски съоръжения, които имат специална антибактериална и противошокова облицовка. Детското заведение разполага с площадка по безопасност на движението. Целият проект, включително и басейнът, са изцяло по европейски стандарт.

От 2023 година ДГ "Албена" е и с филиал на ул. "Кичево" № 48,  който на 15 септември 2023 година отвори врати за новосформирана първа възрастова група.

От 2023 година ДГ "Албена" работи по Проект съвместно с "BioBag"

"Компостиране в детската градина"

С проектирани лехички, засаждане и грижа за различни видове зеленчуци и билки с децата от подготвителниете групи на детското заведение.

С грижа и любов  към природата!

 

        Основна цел на високо квалифицираните  педагози и отговорни служители, работещи в ДГ ”Албена”, е да се даде на децата, посещаващи детската градина, възможност да преживеят специално, пълноценно детство.  За децата в ДГ „Албена“ се грижи екип от 40 души. Целият колектив е  убеден, че възпитаването с любов, грижа, внимание дава високи резултати, а детето може да изяви своя потенциал само ако се чувства обичано, щастливо и специално. Цел на екипа на ДГ „Албена“ е създаването на емоционален комфорт и подкрепяща среда, стимулиране личностното развитие и социалното поведение на децата в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия. Педагозите  предоставят на децата всички възможности за получаване на знания и умение за повишаване качеството и ефективността на образователния процес чрез използването на съвременни технологии и интерактивни методи.

 

   

През учебната 2023/2024г. детската градина предлага допълнителни дейности по желание и избор на родителите:

 

английски език

футбол

плуване

народни танци 

модерен балет

логопед