IV A група – „СЛЪНЧЕВИ ЗАЙЧЕТА“

IV A група – „СЛЪНЧЕВИ ЗАЙЧЕТА“

IV A група – „СЛЪНЧЕВИ ЗАЙЧЕТА“

Над хълмчето светна дъга седемцветна.

Дечица красиви под нея минават и песен запяват.

Девизът ни е „При нас е весело!”

Учители: Лили Латева, Надя Тачева

Пом. възп.: Пенка Георгиева