II Б група – „ЮНАЧЕ“

II Б група – „ЮНАЧЕ“

II Б група – „ЮНАЧЕ“

Аз съм юначе на мама и татко,

Аз съм юначе на кака и батко.

В моята детска градина любима

наричат „Юначе” нашата дружина.

Любима песен „Знак за юнак”.

Учители: Валентина Кичукова, Станка Гачовска

Пом. възп.: Мария Чиликева