Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА _2022

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „АЛБЕНА“, гр. ПЛОВДИВ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Научи повече


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА _2020

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „АЛБЕНА“, гр. ПЛОВДИВ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Научи повече

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Албена“, гр. Пловдив в две обособени позиции_2019

Обособена позиция №1: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

Научи повече