ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА _2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА _2020

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ ДГ „АЛБЕНА“, гр. ПЛОВДИВ В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция №1: Доставка на пресни плодове и зеленчуци;
Обособена позиция №2: Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;
Обособена позиция №3: Доставка на мляко и млечни продукти;
Обособена позиция №4: Доставка на хляб;
Обособена позиция №5: Доставка на консервирани и пакетирани хранителни продукти