Новосвормирани първи групи за 2024-2025 година

Новосвормирани първи групи за 2024-2025 година

Документи за записване на класирани деца за новосвормирани първи възрастови групи за 2024-2025 година,

за Централна сграда на ул. "Горно Броди" №44 и Втори адрес /филиал/ ул. "Кичево"№48,

Ще се приемат в -

Централна сграда на ДГ "Албена"/ Корпус Администрация- ул. "Горно Броди" №44

/за второ класиране на 04.06.2024./ както следва:

Всеки работен ден от 04.06. - 13.06.2024 година вкл.