Важно за родители

Важно за родители

Важно за родители

Уважаеми родители,

Във връзка със ЗАПОВЕД № РД-01-577/ 21.07.2022г. на РЗИ - Пловдив, Ви информираме, че считано от 25.07.2022г. в детската градина ще се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми на COVID-19, както и за други остри заразни болести.