Психологическа подкрепа чрез безплатна телефонна линия

Психологическа подкрепа чрез безплатна телефонна линия

Психологическа подкрепа чрез безплатна телефонна линия, вкл. във връзка със създалата се ситуация на криза, свързана с военните действия в Украйна и усложнената геополитическа ситуация