#ESSD2021

#ESSD2021

#ESSD2021

ДГ "Албена" се включи в Европейски ден на спорта в училище –European School Sport Day /ЕДСУ/част от кампанията NowWeMove и Европейска седмица на спорта #BeActive. 

Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност на международно равнище и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации.

Спортният празник "Бъдещи олимпийци" се проведе на 24.09.2021г. от 9.30ч. и започна с раздвижване за всички деца. Първите групи - 3-4г. - продължиха с музикално-подвижна игра "Ходи, ходи баба Меца". Вторите групи - 4-5г. - играха щафетни игри с топка и се упражняваха с елементи от баскетбол. Третите групи - 5-6г - подскачаха с топки и караха тротинетки. Най-големите деца - 6-7г - спортуваха, като теглиха гума и развиваха своята издържливост с кросфит въжета.
Децата спортуваха активно и не желаеха спортният празник да приключи.