Заплащане на такси по банков път

Заплащане на такси по банков път

Във връзка с епидемичната обстановка Ви уведомяваме, че дължимите такси, по желание на родителите, може да се заплащат и по банков път от първо до десето число на месеца по сметката на ДГ "Албена".
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Банкова сметка на ДГ "Албена", гр. Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN: BG13IORT73753102604200

BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м. .............   2020г.
Задължено лице: Име, презиме, фамилия на детето, групата и точната сума
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Албена": albena@dg.plovdiv.bg