ПРАВИЛА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТTA В ДГ „АЛБЕНА“ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

ПРАВИЛА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТTA В ДГ „АЛБЕНА“ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА