Информация за родителите

Информация за родителите

Информация за родителите

Уважаеми родители,

Във връзка със започването на новата учебна година, Ви информираме за нужните документи, които трябва да представите при постъпване на децата в ДГ „Албена“: 

enlightenedЗа новоприети деца в детската градина се изискват следните документи:

  • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди поступване на детето в детската градина;
  • медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

enlightenedОбръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. 

enlightenedДопълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детската градина при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.