Извинени отсъствия за децата от подготвителните групи

Извинени отсъствия за децата от подготвителните групи

Във връзка усложняващата се епидемиологична обстановка, за периода от 16.11.2020 г. до 03.01.2020 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детската градина, са допустими по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора.

Писменото уведомяване от страна на родителите може да се изпрати на имейла на ДГ "Албена" - albena@dg.plovdiv.bg, както и да се предостави лично от родителите.